تماس با ما

فرم تماس با ما


  اطلاعات تماس
  • پیگیری سفارشات و سوالات فنی: 02191300530 - 02191005303
  • تماس با روابط عمومی و مدیریت: 02191300560
  • ایمیل: info@turboyadak.com
  • آدرس: تهران

  توربویدک از شماره زیر برای ارسال پیامک به مشتریان خود استفاده می کند، لذا در صورت دریافت هرگونه پیامکی با محتوای مربوط به توربویدک، موارد را از طریق info@turboyadak.com به اطلاع ما برسانید.

  10008000808800

  همچنین شماره 02191300530 و شماره 02191005303 تنها شماره های مورد تأیید و قانونی توربویدک هستند و هرگونه تماس با مخاطب به جز از این مبدأ مورد تأیید توربویدک نخواهد بود.