#افت خودرو

در کشور ما خیلی از افراد داشتن خودرو را مانند یک سرمایه می‌دانند و بنابراین به خرید و فروش آن با دید سود و زیاد نگاه می‌کنند. این قضیه زمانی به چشم می‌آید که قیمت بعضی از خودروها با قیمت آپارتمان و زمین در یک سطح قرار می‌گیرد. وضعیت اقتصادی نه تنها در ایران بلکه […]
حسام اینانلو
۲۶ آذر , ۱۳۹۸