#اکتان بوستر

اگر موتورهای 4 زمانه بنزینی را کمی بشناسید، می‌دانید یکی از این زمان‌ها «تراکم» نام داشت. در حقیقت، زمانی این اتفاق می‎افتاد که پیستون مخلوط بنزین و هوا را به مقدار مشخصی متراکم کند و بعد از اتمام زمان تراکم، این مخلوط با جرقه شمع شعله‌ور شود. نسبت تراکم عددی است که مقدار تراکم را […]
حسام اینانلو
۴ شهریور , ۱۳۹۹