#باطری به باطری کردن

بخشی از انرژی مصرفی در اتومبیل‌ها به واسطه الکتریسیته تأمین می‌شود که چراغ‌ها، سیستم پخش و … قسمت‌هایی هستند که نیاز به برق دی‌سی دارند. اما برای تأمین این انرژی در اتومبیل نیاز به یک منبع انرژی مانند باتری داریم. باتری می‌تواند انرژی الکتریسیته مورد نیاز خودرو را تأمین کند. یکی از مواردی که می‌توانیم […]
حسام اینانلو
۴ آذر , ۱۳۹۸