#باک

زمانی که باک بنزین اتومبیل پر باشد، شرایط برای رانندگی عادی است، اما با خالی شدن باک ماشین نمی‌توان رانندگی کرد. به همین دلیل هم سازندگان خودرو یک چراغ هشدار دهنده را برای نشان دادن به اتمام رسیدن بنزین موجود در باک تعبیه کرده‌اند. زمانی که میزان بنزین به ۱۰ الی ۱۵ درصد ظرفیت باک […]
محمدرضا سعیدپور
۲۲ آبان , ۱۳۹۹
یکی از بیشترین علائم هشداری که در هنگام رانندگی دیده می‌شود، نشانگر سوخت است و همواره قرارگیری این نشانگر روی حالت خالی سبب می‌شود تا استرس به راننده منتقل شود. شاید بتوان گفت که نشانگر میزان سوخت یا گِیج بنزین یکی از پرکاربردترین اجزای خودرو محسوب می‌شود ولی از دقت بالایی برخوردار نیست. اگر شما […]
محمدرضا سعیدپور
۲۸ بهمن , ۱۳۹۸