#باک خالی

زمانی که باک بنزین اتومبیل پر باشد، شرایط برای رانندگی عادی است، اما با خالی شدن باک ماشین نمی‌توان رانندگی کرد. به همین دلیل هم سازندگان خودرو یک چراغ هشدار دهنده را برای نشان دادن به اتمام رسیدن بنزین موجود در باک تعبیه کرده‌اند. زمانی که میزان بنزین به ۱۰ الی ۱۵ درصد ظرفیت باک […]
محمدرضا سعیدپور
۲۲ آبان , ۱۳۹۹