#بررسی پراید صبا

پراید صبا با سیستم سوخت نیمه انژکتور می تواند یکی از بهترین مدل ها یا یکی از بدترین ها باشد! بیشتر مدل های پراید ، ویژگی های یکسانی دارند، اما تلاش ما بر این است که از ویژگی هایی صحبت کنیم که کمتر درباره آن شنیده اید. در این مقاله توربومگ درباره یکی از سدان […]
عاطفه ساده
۱۵ بهمن , ۱۳۹۷