#بنز

خریدن ماشین ممنوع! تصور کنید در دنیا کشوری وجود دارد که مهم ترین دلیل سفر به آن، نخریدن ماشین است. شاید تصور واضحی از این موضوع نداشته باشید اما حال و هوای حمل و نقل، رانندگی، خیابان ها، تعمیرگاه های خودرو و ماشین های عروس در این شهر با بقیه جاهای دنیا فرق دارد؛ چرا […]
عاطفه ساده
۲۲ خرداد , ۱۳۹۷