#تابستان

کولر ماشین گاهی تنها راه گریز از رانندگی در جاده های کویری، مکان هایی با آب و هوای شرجی و یا گیر افتادن در ترافیک چند ساعته شهر، روشن کردن کولر ماشین و قرار گرفتن در معرض باد خنک کولر است؛ اما حتما برای شما پیش آمده که با پرداخت هزینه و سرویس کامل کولر […]
عاطفه ساده
۱۷ تیر , ۱۳۹۷