#تماس خودکار با اورژانس

« ای کال » ( eCall) قابلیتی طراحی شده بر روی خودروهای اروپایی است که در صورت وقوع تصادفات جاده‌ای به صورت خودکار با مرکز اورژانس تماس می‌گیرد و حادثه را گزارش می‌کند. در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا قانونی را وضع کرد که براساس آن تمامی خودروهایی که در این قاره ساخته می‌شوند […]
سپهر محمدخانی
۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷