#خاموش کردن چراغ چک

خودرو هم مانند هر کالای ارزشمند دیگری نیازمند مراقبت و رسیدگی مداوم است. توجه نکردن به علائم و هشدارهای ارائه شده توسط سیستم‌های کامپیوتری ماشین به ایجاد مشکلات متعددی می‌انجامد. برای پیشگیری از چنین امری، شما می‌توانید با مراجعه دوره‌ای به نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز و انجام سرویس منظم از سلامت اتومبیل خود اطمینان یابید. […]
حسام اینانلو
۱۷ آذر , ۱۳۹۸