#خودرو

یکی از مهم ترین مواردی که در هنگام تحویل خودرو از طرف نمایندگی به صاحب خودرو تحویل می شود دفترچه راهنمای آن ماشین است. ولی متأسفانه در طول زمان با انتقال خودرو به صاحبان جدید آن و یا در اساس بی دقتی و یا ندانستن اهمیت آن، دفترچه خودروی ما ممکن است گم شود و […]
ادمین
۲۲ خرداد , ۱۳۹۷