#دسته موتور پراید

دسته موتور ، همان کاری را برای خودرو می کند که دست های شما در حین راه رفتن می کنند. دسته موتور، انواع و نشانه های خرابی آن را بشناسید تا من بعد متوجه اهمیت این قطعه در سیستم خودروی تان باشید و در پیچ های تند، کمی آهسته تر برانید. توربومگ، نکاتی که راجع […]
عاطفه ساده
۲۸ آذر , ۱۳۹۷