#دنده سنگین

اگر فکر نمی کنید که رانندگی در سرازیری همچون سر بالایی مهارت خاصی را می طلبد، این مطلب را بخوانید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کنترل خودرو در سراشیبی نیازمند مهارت بیشتری است. خصوصاً زمانی که جاده علاوه بر سرازیری، پرپیچ و خم و لغزنده نیز هست. رانندگی با خودرو دنده ای در جاده سرازیری […]
عاطفه ساده
۴ شهریور , ۱۳۹۷