#دیفرانسیل خودرو

برای به حرکت درآمدن خودرو باید نیروی تولید شده توسط موتور اتومبیل به چرخ‌های آن انتقال یابد که چنین وظیفه‌ای را دیفرانسیل بر عهده دارد. دیفرانسیل این گشتاور تولید شده را به دو قسمت تبدیل می‌کند و به چرخ‌ها انتقال می‌دهد. اگر نیروی تولید شده به چرخ‌های عقب برسد خودرو دیفرانسیل عقب می‌شود اما در […]
حسام اینانلو
۱۲ آذر , ۱۳۹۸