#رانا

« پژو 206  SD V8» و «رانا» از نظر ظاهری شباهت زیادی به هم دارند. در طراحی هر دو سدان از 206 هاچ بک وام گرفته شده و این تنها نقطه مشترک شان نیست. در واقع تولد هر دو خودرو به هم گره خورده است و از این رو پژو 206 SD و رانا را […]
عاطفه ساده
۷ مرداد , ۱۳۹۷