#روغن ترمز سالم

روغن ترمز ال 90 مثل هر خودروی دیگری باید به موقع تعویض شود. اگر پس از سه سال، درب مخزن روغن را باز کردید و مقدار روغن را مناسب دیدید، باید شک کنید. ممکن است سطح روغن ترمز ال 90 داخل مخزن ، شما را گول بزند. در این مقاله توربومگ درباره این موضوع بیشتر […]
عاطفه ساده
۲۱ خرداد , ۱۳۹۸