#روغن موتور پژو 206

روغن موتور پژو 206 باید بعد از هر ده هزار کیلومتر تعویض شود. به عقیده کارشناسان، اگر در شهرهایی با آب و هوای گرم و خشک یا هوای آلوده زندگی می کنید، زمان تعویض روغن موتور باید حتی کمتر از ده هزار تا هم باشد. عواملی چون گرما، فاسد شدن روغن موتور پژو 206 و […]
عاطفه ساده
۲۷ خرداد , ۱۳۹۸