#روغن گیربکس ال 90 اتوماتیک

روغن گیربکس ال 90 دنده دستی با ال 90 دنده اتوماتیک متفاوت است. انتخاب روغن گیربکس نامناسب، کارکرد قسمت هایی مثل گیربکس و دیفرانسیل را دچار اختلال می کند و از عمر آنها می کاهد. در این مقاله توربومگ ، از روغن گیربکس ال 90 صحبت می کنیم تا برای انتخاب روغن مناسب نوع دستی […]
عاطفه ساده
۱۴ مرداد , ۱۳۹۸