#سرسیلندر

سوپاپ نام قطعه ای از خودرو می باشد که شاید اسم آن را زیاد شنیده باشید. در این مقاله با انواع، عملکرد و جایگاه سوپاپ آشنا می شوید و مهم تر از همه دلایل خرابی آن را درمی یابید. با توربو یدک همراه باشید. سوپاپ چیست؟ سوپاپ در انگلیسی «Poppet valve» و در فارسی دریچه […]
عاطفه ساده
مرداد 30, 1397
تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رنگ دود اگزوز خودروی تان مایل به آبی است؟ اصلا متوجه شده اید که گاهی دود اگزوز سیاه است و گاهی مایل به سفید؟ حتما فکر می کنید که مگر دود اگزوز هم رنگ دارد؟! ایراد در خودرو مثل ایراد در هر سیستم دیگری، دارای […]
عاطفه ساده
مرداد 6, 1397