#سنسور o2

انواع و اقسام خودروها دست کم مجهز به یک سنسور اکسیژن هستند. این قطعه الکترونیکی سر در مسیر اگزوز و بر سر راه موتور قرار داد و کارکرد آن به صورت کلی سنجش میزان اکسیژن در مایعات یا گازها است. به عبارت دیگر وضعیت مخلوط گاز در سوخت اتومبیل را کنترل می‌کند. این سنسور به […]
حسام اینانلو
۲ آذر , ۱۳۹۸