#سوپاپ سوخت

سوپاپ نام قطعه ای از خودرو می باشد که شاید اسم آن را زیاد شنیده باشید. در این مقاله با انواع، عملکرد و جایگاه سوپاپ آشنا می شوید و مهم تر از همه دلایل خرابی آن را درمی یابید. با توربو یدک همراه باشید. سوپاپ چیست؟ سوپاپ در انگلیسی «Poppet valve» و در فارسی دریچه […]
عاطفه ساده
۳۰ مرداد , ۱۳۹۷