#سپرسازی

سپر خودرو در سال 1901 «فردریک سیمز» مهندس مکانیک و طراح خودرو طراحی شد.او برای محافظت از قسمت جلویی اتومبیلش تکه ی آهنی را به آن چسباند. او تصمیم گرفته بود که حیاط خانه همسایه اش را خراب کند؛ بنابراین به سمت حیاط خانه همسایه حرکت کرد و تا جایی که راه داشت پایش را […]
عاطفه ساده
۱۸ مهر , ۱۳۹۷