#سیستم توربو

«توربو شارژ» (turbo charged)  عبارتی که چند سالی است در بحث خودرو به وفور شنیده می شود.در گذشته با صحبت از ماشین های دیزلی، مسابقه ای و به طور کلی ماشین هایی که کارایی مضاعفی داشتند، صحبت از توربو شارژ هم به میان می آمد؛ اما امروزه از این سیستم در بسیاری از خودروهای سبک […]
عاطفه ساده
۱۹ مهر , ۱۳۹۷
دکمه ی کال تو اکشن اسنپ