#سیستم دیفرانسیل

خودروهای دو دیفرانسیل در نظر بسیاری از افراد، بهتر و برتر از خودروهای تک دیفرانسیل هستند. شاید قدرت چنین خودروهایی بیشتر از تک دیفرانسیل ها باشد، اما باید بدانید که استفاده از هر یک از این سیستم ها، به گنجایش و شرایط خودرو بستگی دارد؛ حتی ممکن است بسیاری از خودروهای تک دیفرانسیل، عملکرد بسیار […]
عاطفه ساده
۵ فروردین , ۱۳۹۸