#شایع ترین نشانه روغن سوزی خودرو

شایع ترین نشانه روغن سوزی خودرو مربوط به زمانی است متوجه کاهش زودتر از موعد روغن موتور خودروی تان می شوید. علائم دیگری هم هستند که برای اثبات روغن سوزی در خودرو به سراغ آن می رویم، اما کم شدن روغن به هر دلیلی که باشد، معمولاً امری غیرطبیعی و نگران کننده است. در این […]
عاطفه ساده
۱۳ مهر , ۱۳۹۸