#شتاب فراری اب 20

با ورود به سال 2020 و عوض شدن دهه ، بیشتر شرکت‌های خودرو سازی دنیا سعی کردند با یک طراحی نوین یک انقلاب کوچک در نسل خودروهای خود ایجاد کنند. فراری که یک خودروساز با سابقه ایتالیایی است نیز از این موج عقب  نماند و مدل 2020 خود را ارائه داد. با این مقاله از […]
محمدرضا سعیدپور
۱۲ مرداد , ۱۳۹۹