#شمع سووزنی

چک کردن شمع موتور اهمیت زیادی دارد، چرا که شمع در راندمان کاری سیستم موتور خودرو ، دخالت مستقیم دارد. بدسوزی خودرو و ریپ زدن موتور ، از جمله مشکلاتی است که بر اثر خراب شدن و بد کار کردن شمع ها به وجود می آید. در این مقاله توربومگ به شما می گوییم که […]
عاطفه ساده
۲۵ خرداد , ۱۳۹۸