#شمع معمولی

اگر تفاوت شمع سوزنی با معمولی را بدانید، دلیل رونق اخیر بازار شمع های سوزنی را در می یابید. شاید در خیلی از مراجع تخصصی خودرو خوانده باشید که تفاوت شمع سوزنی با معمولی در ساختار الکترودشان است، اما این فقط یک تعریف تئوریک و ناکارآمد است. در این مقاله توربومگ با جزئیاتی مهم تر […]
عاطفه ساده
۲۶ خرداد , ۱۳۹۸
چک کردن شمع موتور اهمیت زیادی دارد، چرا که شمع در راندمان کاری سیستم موتور خودرو ، دخالت مستقیم دارد. بدسوزی خودرو و ریپ زدن موتور ، از جمله مشکلاتی است که بر اثر خراب شدن و بد کار کردن شمع ها به وجود می آید. در این مقاله توربومگ به شما می گوییم که […]
عاطفه ساده
۲۵ خرداد , ۱۳۹۸