#علائم خرابی طبق

طبق ها هم خراب می شوند ، اما شما متوجه خرابی شان نمی شوید؛ به همین دلیل است که کمتر راننده ای از خرابی این قطعه شکایت دارد. طبق، ارتباط مستقیم با راننده ندارد، بنابراین عدم عملکرد صحیح آن به خراب شدن سایر قطعات مثل کمک فنرها نسبت داده می شود. با توربومگ همراه باشید […]
عاطفه ساده
۱۹ بهمن , ۱۳۹۷