#عوامل خرابی روغن گیربکس دنا پلاس

روغن گیربکس دنا پلاس را با توجه به شرایط آب و هوایی که در آن تردد می کنید، انتخاب کنید. بی توجهی به بعضی از پارامترها در انتخاب روغن گیربکس موجب خرابی زودتر از موعد روغن و به طبع سیستم گیربکس خودروی شما می شود. در این مقاله توربومگ ، علاوه بر آَشنایی با این […]
عاطفه ساده
۲۲ مرداد , ۱۳۹۸