#عوامل خرابی مپ سنسور

سنسور فشار هوا در شرایط مختلف، عملکرد یکسانی ندارد و کارکرد آن در موقعیت های ناهمسان فرق می کند؛ بنابراین عملکرد این حسگر وقتی هم سطح با دریا رانندگی می کنید، متفاوت است با زمانی که در حال گذر از جاده ای کوهستانی هستید. کارکرد صحیح و استاندارد این قطعه برای خودرو بسیار مهم است، […]
عاطفه ساده
۱ بهمن , ۱۳۹۷