#فلایر

لورانس (لری) پیج یکی از بنیانگذاران گوگل، مالک شرکت «کیتی هاک» (Kitty Hawk) نیز هست. کیتی هاک نام شرکتی است که ماشین پرنده می سازد. شاید شما فکر کنید مردی که قایقی مجهز به سکوی فرود هلیکوپتر و سالن بدنسازی از کوچکترین امکانات زندگی اش است، باید هم یک ماشین پرنده داشته باشد. اما همه […]
عاطفه ساده
۶ شهریور , ۱۳۹۷