#فناوری IOT

فناوری اینترنت اشیا به شما امکان می دهد هنگام رانندگی، دستتان را از روی فرمان بردارید و ضمن تماشای محیط اطراف، به سمت مقصد حرکت کنید. در این حالت، راهنماها، فلاشر، نور بالا و مه شکن ها در مواقع لزوم، روشن و خاموش می شوند. این موارد، جزئی ترین کارهایی است که فناوری اینترنت اشیا […]
عاطفه ساده
۶ خرداد , ۱۳۹۸