#قمقمه آب ماشین

قمقمه آب رادیاتور پراید شما صدایی شبیه به قل قل تولید می کند؟ طی هفته اخیر، چند بار این صدا را شنیده اید؟ آسیب دیدن قمقمه آب رادیاتور پراید ، یکی از عوامل عملکرد نادرست سیستم خنک کاری در انواع این خودرو است که معمولاً رانندگان به آن بی توجه هستند. در این مقاله توربومگ […]
عاطفه ساده
۳۱ تیر , ۱۳۹۸