#ماشین کم مصرف

بدون شک افزایش قیمت بنزین روی زندگی افراد تاثیر می‌گذارد و کم کردن مصرف بنزین یکی از راه‌های مدیریت مخارج زندگی است. برای کاهش مصرف بنزین حتما نیازی به مالکیت یک خودروی الکترونیکی نیست. از طرفی برخی از افراد فکر می‌کنند باید برای کاهش مصرف سوخت خودروی خود یک مدل جدید بخرند، ولی باید بگوییم […]
حسام اینانلو
۹ آذر , ۱۳۹۸