#مزایای پراید وانت

پراید 151 سیستم موتوری بهینه شده دارد، اما عمده ترین مشکلی که برای آن ممکن است اتفاق بیفتد، از جانب همین سیستم است. در این مقاله توربومگ ، همه آنچه را که باید درباره پراید وانت یا پراید 151 بدانید، مرور کرده ایم.   سال های زیادی درباره استحکام و ایمنی پایین خودروهای پراید بحث بود. […]
عاطفه ساده
۱۶ بهمن , ۱۳۹۷