#مشخصات فنی ساندرو استپ وی

ساندرو استپ وی با ورود به بازار، بخش زیادی از کمبودهای مدل قبلی خود یعنی رنو ساندرو را جبران کرد. بخش زیادی از انتقادات وارده به مدل قبلی، به ظاهر ساده و فضای کم کابین آن مربوط می شد. در ساندرو استپ وی، نه تنها این اشکالات مرتفع شد، بلکه ویژگی های مثبت دیگری هم […]
عاطفه ساده
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۸