#مشخصات فنی سمند سریر

سمند سریر خودرویی است که اگر سینی پذیرایی و نمایشگر نداشت، می شد عنوان خودروی تشریفاتی را از روی آن برداشت! این خودرو حدود 30 سانتی متر کشیده تر از سمند معمولی است و دقیقا همین ویژگی، بارزترین عیب آن است. با توربومگ سمند سریر را بیشتر بشناسید.   بعد از ورود سمند به بازار […]
عاطفه ساده
۵ اسفند , ۱۳۹۷