#موسسه ارزیابی ایمنی خودرو

تصور کنید خودرویی با چند سرنشین و سرعتی متوسط با یک میله بسیار محکم و باریک برخورد کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این بخشی از تست تصادف یک خودرو در یک موسسه ایمنی است. در واقع هر قدر سیستم خودروها پیچیده تر شود، تشخیص صحت و دقت عملکردشان هم سخت تر خواهد شد. مجله توربو […]
عاطفه ساده
۲۴ مهر , ۱۳۹۷