#هیبرید

در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، مشغول برنامه‌ریزی برای حذف خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیلی از سیستم حمل و نقل خود هستند این در شرایطی است که تصمیم‌سازان خودرویی کشورمان نیز در راستای تولید محصولات برقی و هیبریدی برنامه‌ریزی بلند‌مدتی انجام داده‌اند تا بلکه بتوانند طبق رویه جهانی پیش روند. […]
ادمین
۲ اسفند , ۱۳۹۶