#پارس تندر

ال 90 اکنون یکی از بهترین بازارهای فروش را داراست، اما در ابتدای ورودش در سال 1386 اصلاً خودروی دلچسبی حداقل به لحاظ ظاهری نبود. بعد از عرضه آخرین مدل های سمند، چند سالی می شد که خودرویی با طراحی ظاهری جدید به بازار نیامده بود. انتظار می رفت خودرویی که بعد از سمند وارد […]
عاطفه ساده
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸