#پلوس

پلوس همان میله ه­ایی که از داخل دیفرانسیل به دو چرخ طرفین متصل است و دیفرانسیل، نقش تنظیم ­کننده دور چرخ­ ها در خودرو را دارد. وظیفه پلوس انتقال نیروی دیفرانسیل به چرخ­ هاست. همان­طور که در مطالب پیشین هم اشاره کردیم، خودرو و موتور آن از اجزای مختلفی تشکیل شده ­است و هرکدام از این […]
سپیده منشی زاده
۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷