#چراغ آچار

بسیاری از کسانی که خودرو دارند از یک چراغ عموما نارنجی رنگ به شدت می‌ترسند. البته که حق هم دارند. این چراغ می‌تواند در بسیاری از موارد مشکلات بسیار بزرگی را گزارش کند که نه تنها جیب، بلکه جان افراد را نیز تهدید می‌کند. اما چراغ آچار 206 چه معنایی دارد؟ چراغ آچار در واقع […]
حسام اینانلو
۲۹ مهر , ۱۳۹۸