#ژنراتور

حتماً خاطرتان هست که در سال های دور راننده ها قبل از خاموش کردن خودرو چندین بار پدال گاز را تا انتها می فشردند. این کار در زمان هایی که باتری خودروها کارکرده بود بیشتر انجام می شد. اما به نظر شما دلیل آن چیست؟ با پاسخ به این سؤال متوجه خواهید شد که آیا […]
عاطفه ساده
آبان ۲۲, ۱۳۹۷
دکمه ی کال تو اکشن اسنپ