#کولر ماشین

این مقاله افراد را متوجه عادات و باورهای اشتباهی می کند که در بسیاری از موارد منجر به مرگ راننده و سرنشینان یک خودرو خواهد شد. با توربومگ همراه باشید. آیا می دانید بهتر است به جای باز کردن پنجره، کولر را روشن کنید؟ با توجه به مسئله آیرودینامیک، وقتی شیشه ها پایین هستند، خودرو […]
عاطفه ساده
آذر ۳, ۱۳۹۷
دکمه ی کال تو اکشن اسنپ