#کولر ماشین

تسمه کولر خودرو و عملکرد آن تأثیر به سزایی در کیفیت باد کولر دارد؛ پس چنانچه حس می کنید کولر خودروی تان به خوبی سال گذشته کار نمی کند، به سراغ تسمه آن بروید. خرابی این تسمه ، بر عملکرد کمپرسور کولر نیز تأثیر می گذارد. با توجه به فصل گرمی که در آن قرار […]
عاطفه ساده
۲۹ تیر , ۱۳۹۸
این مقاله افراد را متوجه عادات و باورهای اشتباهی می کند که در بسیاری از موارد منجر به مرگ راننده و سرنشینان یک خودرو خواهد شد. با توربومگ همراه باشید. آیا می دانید بهتر است به جای باز کردن پنجره، کولر را روشن کنید؟ با توجه به مسئله آیرودینامیک، وقتی شیشه ها پایین هستند، خودرو […]
عاطفه ساده
۳ آذر , ۱۳۹۷