#گردگیر سیبک فرمان

سیبک فرمان از جمله قطعاتی است که خرابی آن برای سیستم جلوبندی خودرو، به منزله آفت است. اگر می خواهید عوامل خرابی سیبک را بشناسید و از بروز آن جلوگیری کنید، با توربومگ همراه باشید. همه نکاتی که باید درباره سیبک فرمان بدانید، در این مقاله ذکر شده است.   سیبک فرمان چیست؟ سیبک یکی […]
عاطفه ساده
۲ دی , ۱۳۹۷