#207 صندوق دار اتوماتیک

پژو در سال 1369 به ایران آمد و در شرکت خودروسازی « ایران خودرو » ساکن شد. در آن زمان، تنها چند مدل خودرو در خیابان ها و جاده های ایران تردد می کرد. زمان زیادی از ورود این خانواده فرانسوی نگذشته بود که صحبت هایی میان مردم در موردشان رد و بدل می شد. […]
عاطفه ساده
۲۹ بهمن , ۱۳۹۷