#207 sd

پژو ۲۰۷ صندوقدار در حالی وارد بازار شد که هنوز ۲۰۷ هاچ بک، خودرویی پر رونق بود. اگر خاطرتان باشد پژو ۲۰۶ sd هم وقتی به بازار آمد با استقبال خوبی رو به رو شد؛ چرا که پس از سالها بزرگترین ایراد خانواده ی ۲۰۶ یعنی کمبود جا رفع می شد. بعد از ورود ۲۰۶ […]
عاطفه ساده
۶ آذر , ۱۳۹۷