#207 sd

پژو 207 صندوقدار در حالی وارد بازار شد که هنوز 207 هاچ بک، خودرویی پر رونق بود. اگر خاطرتان باشد پژو 206 sd هم وقتی به بازار آمد با استقبال خوبی رو به رو شد؛ چرا که پس از سالها بزرگترین ایراد خانواده ی 206 یعنی کمبود جا رفع می شد. بعد از ورود 206 […]
عاطفه ساده
۶ آذر , ۱۳۹۷