#Electric car

خودروی برقی چیست؟ به خودرویی که برای سوخت خود از برق و انرژی الکتریکی به جای سوخت های فسیلی مثل بنزین و گاز استفاده می کند، «خودروی برقی» یا «الکتریکی» گفته می شود. البته بین خودروی برقی و برقی کردن خودرو تفاوت بسیار است. خودروهایی که برقی می شوند، در واقع کنار موتور احتراقی شان […]
عاطفه ساده
۸ مرداد , ۱۳۹۷